бг |  en 
logo

 

Метроном-ПС ООД е създадено през 1994г. Вече повече от 20 години дружеството работи в няколко основни направления, като измервания в областта на физическите фактори на околната среда, работната среда /т.н. трудова медицина/ и др., в областта на високите технологии и по-конкретно в слънчевата енергетика, фотоволтаици, нови енергиини източници и др. Управител на фирмата от създаването и до днес е д-р инж. Петър Събев. В рамките на фирмата работи фирмена лаборатория и Акредитиран от БСА – Орган за контрол от вида „С”. Висококвалифицирани специалисти извършват предвидените в законодателството измервания. Ръководител на Органа за контрол към фирмата е физ.-икон. Цветелина Антонова, специалист по „Медицинска физика”.Copyright © 2013 Apycom jQuery Menus