бг |  en 
logo

Независима научно-изследователска и развойна фирмена лаборатория
/ННИРФЛ/

123

Фирмената лаборатория от създаването си работи като упълномощена лаборатория. Тя беше призвана да запълни някой пазарни ниши от  началото на демократичните процеси у нас, особено след първите вълни на приватизацията. Беше упълномощена от Министерството на здравеопазването с Рег.№58 в  областите: шум, вибрации, микроклимат, вентилационни и климатични инсталации, нейонизиращи електромагнитни полета и др.Ръководител на лабораторията беше  д-р инж. Петър Събев. След време лабораторията прерастна в независима научно-изследователска и развойна фирмена лаборатория. Част от дейностите и бяха разработки на горивни глетки и протонни мембрани за тях, измерване на физически и други фактори на работната и околната среда в услуга на граждани, фирми, и организации, свързани най-вече с живота и здравето на хората, подложени на вредни въздействия, проучване и изследване на различни казуси от практиката, разработване на технологии за получаване на колоидни разтвори и др. 

 Copyright © 2013 Apycom jQuery Menus