бг |  en 
logo

История

Както споменахме по-горе сегашната фирма Метроном-ПС ООД , е правоприемник на ЕТ ”Метроном-ПС” от 1991г. В над 20 годишната си история фирмата е реализирала редица значими проекти. Тук ще споменем само някои по-големи проекти, внедрени в практиката а именно:

 

 Copyright © 2013 Apycom jQuery Menus