бг |  en 
logo

Контролни измервания

ННИРФЛ при Метроном ПС ООД извършва контролни измервания и изследвания по Заявка на клиента без акредитация в следните области:

1. Измерване шум в околната и работна среда. Мониторинг на шум в жилищни сгради.

2. Измерване на импеданс на контура „фаза-защитен проводник“;

3. Измерване поредността на фазите за трифазна система;

4. Измерване параметрите на дефектно-токова защита;

5. Измерване съпротивление на защитни заземителни и мълниезащитни заземителни инсталации;

6. Измерване съпротивление на изолация на захранващи кабели.

7. Измерване на изкуствено осветление;

8. Измерване на микроклимат в помещения.

9. Измерване на климатични и вентилационни инсталации;

10. Измерване концентрация на аеройони във въздуха.

11. Измерване на електромагнитни полета /ЕМП/::

- излъчвани от открити или закрити разпределителни у-ва и трафопостове;
- излъчвани от базови станции на мобилни оператори;
- излъчвани от далекопроводи високо напрежение;
- излъчвани от компютри, смарт телефони, рутери, видеодисплей, телевизори и терминали;
- излъчвани от радари, физиотерапевтична,козметична и друга излъчваща ЕМП апаратура;
- излъчвани от апарати за образна диагностика с ЯМР/ядрено-магнитен резонанс/;
- измерване на постоянно магнитно поле;
- измерване на микровълново поле излъчвано от микровълнови печки.
- спектрален анализ в честотния диапазон 50 kHz до 3,5 GHz.

12. Измерване на концентрацията на радон във въздуха;

13. Измерване на вибрации в производствена и жилищна среда;

14. Измерване на концентрация на кислород във въздуха;

15. Измерване ултравиолетово излъчване и защитен фактор на слънчеви очила;

16. Измерване мощността на светлинния поток от слънцето върху единица площ/ при проектиране на фотоволтайчни паркове/;

17. Измерване РРМ, електропроводимост и рН на разтвори;

18. Измерване нитратно съдържание и радиоактивност в плодове, зеленчуци, месо и питейни води.

Цените за услугите са дадени в приложеният ценоразпис.

 Copyright © 2013 Apycom jQuery Menus