бг |  en 
logo

Контролни измервания

НИИРФЛ при Метроном ПС ООД извършва контролни измервания и изследвания по Заявка на клиента в следните области:

1. Измерване шум в околната и работна среда. Мониторинг на шум в жилищни сгради.

2. Измерване на импеданс на контура „фаза-защитен проводник“;

3. Измерване поредността на фазите за трифазна система;

4. Измерване на дефектно-токова защита;

5. Измерване съпротивление на заземителни и мълниезащитни инсталации;

6. Съпротивление на изолация на захранващи кабели.

7. Измерване на изкуствено осветление;

8. Измерване на микроклимат в помещения.

9. Измерване на климатични и вентилационни инсталации;

10. Измерване концентрация на аеройони във въздуха.

11. Измерване на електромагнитни полета /ЕМП/:

- излъчвани от открити или закрити разпределителни у-ва;
- излъчвани от базови станции на мобилни оператори;
- излъчвани от далекопроводи високо напрежение;
- излъчвани от компютри, смарт телефони, рутери, видеодисплей, телевизори и терминали;
- излъчвани от радари, физиотерапевтична,козметична и друга излъчваща ЕМП апаратура;
- излъчвани от апарати за образна диагностика - ЯМР;
- измерване на постоянно магнитно поле;
- измерване на микровълново поле от микровълнови печки.

12. Измерване на концентрацията на радон във въздуха;

13. Измерване на вибрации в производствена и жилищна среда;

14. Измерване на концентрация на кислород във въздуха;

15. Измерване ултравиолетово излъчване и защитен фактор на слънчеви очила;

16. Измерване мощността на светлинния поток от слънцето върху единица площ;

17. Измерване РРМ, електропроводимост и рН на разтвори;

18. Измерване нитратно съдържание и радиоактивност в плодове, зеленчуци, месо и питейни води.

Цените за услугите са дадени в приложеният ценоразпис.

 Copyright © 2013 Apycom jQuery Menus