бг |  en 
logo

Политика

Фирмената ни политика е съобразена с дейността ни в условията на тежка финансова криза и се свежда основно до:

  • конкурентни цени на предлаганите услуги;
  • поддържането на висок професионализъм и постоянно повишаване квалификацията на нашите специалисти;
  • стриктно спазване на изискванията на Изпълнителна Агенция «Българска служба за акредитация» и всички свързани с нейните изисквания нормативни документи;
  • стриктно спазване на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 за добрата лабораторна практика;
  • обезпеченост с най-съвременна апаратура;
  • гъвкава политика спрямо клиентите и извършване на контрол в съобразено с тях време.
  •      Copyright © 2013 Apycom jQuery Menus