бг |  en 
logo

Независима научно-изследователска и развойна фирмена лаборатория
/ННИРФЛ/

123

Фирмената лаборатория от създаването си работи като упълномощена лаборатория. Тя беше призвана да запълни някой пазарни ниши от  началото на демократичните процеси у нас, особено след първите вълни на приватизацията. Беше упълномощена от Министерството на здравеопазването с Рег.№58 в  областите: шум, вибрации, микроклимат, вентилационни и климатични инсталации, нейонизиращи електромагнитни полета и др.Ръководител на лабораторията беше  д-р инж. Петър Събев. След време лабораторията прерастна в независима научно-изследователска и развойна фирмена лаборатория. Част от дейностите и бяха разработки на горивни глетки и протонни мембрани за тях, измерване на физически и други фактори на работната и околната среда в услуга на граждани, фирми, и организации, свързани най-вече с живота и здравето на хората, подложени на вредни въздействия, проучване и изследване на различни казуси от практиката, разработване на технологии за получаване на колоидни разтвори и др. 

 

СПИСЪК С НЯКОЙ КЛИЕНТИ НА ФИРМАТА

2014 - 2022 г. 

1. НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
2. ЛЕТИЩЕ СОФИЯ; БАЛКАНТЕЛ АД; РВД
3. Мобилни оператори «Мобилтел» /сега А1/, «Виваком» и «Глобул» /сега Теленор/ - измерени и пуснати в действие с Протоколи и сертификати, издадени от нашия орган за контрол и фирмената лаборатория са над 1200 базови станции на територията на цялата страна. Само в София те са над 300/ Виж Регистъра на базовите станции на мобилните оператори в София на сайта на Столична община или на публичния регистър на Националният център по обществено здраве и анализи;
4. Търговската верига „Метро- кеш енд кери” с над 8000 служители; 5. Родина-Холдинг АД с над 1500 служители;
6. Търговската верига „Зора”;
7. СТОЛИЧНА ОБЩИНА;
8. Магазини- верига на „Космо България Мобайл» – АД ( Сега „ТЕЛЕНОР“ );
9. ТВ „Европа”АД;
10. „СОНИ” България;
11. „Хеброс Лизинг"АД;
12. „Уни Кредит Лизинг”АД;
13. ЗПАД „ДЗИ”АД;
14. АЕЦ „Козлодуй”ЕАД;
15. „ЛИНДНЕР – България” АД;
16. „EVN- България” АД;
17. „НЕТЕРА” АД;
18. „ТЕЛЕЛИНК” ЕАД;
19. „ЦИФРОВИ СИСТЕМИ-ВАРНА” АД;
20. МБАЛ „БУРГАС“;
21. МБАЛ“Свищов“;
22. AES „Вятърен парк-Каварна“ АД;
23. СТМ „Медико Инженеринг Груп“ООД;
24. „Хелт енд Сейфти“ ООД;
25. СТМ „Медика протект” при «Ем Ви Инс Консулт” ЕООД;
26. СТМ „Ем Си Ен” ООД;
27. СТМ „Доверие“ ООД;
28. СТМ „ДиваМед“ ЕООД;
29. „Медико-диагностична лаборатория – Русев 91” ЕООД;
30. „ЗАРА България” ЕООД;
31. „Фрекълз“ ЕООД;
32. „Унифарм“ АД;
33. „ Жокер Медия Рентал” ООД;
34. „Софийска Опера и балет“;
35. „Фикосота“ ООД;
36. „ОСЪМ“ АД;
37. „STRABAG“ EAD;
38. „Фламин“ ЕООД;
39. „ КНАУФ – България“ ЕООД;
40. „ КОРДЕЕЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД;
41. „ТЕЛЕКАБЕЛ“ АД;
42. „ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ“ АД;
43. „НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ“ СОФИЯ;
44. „НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ“ С НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ;
45. „ЕКСПРЕСБАНК“ АД, ВАРНА;
46. ДКЦ „ПЪЛМЕД “ЕООД – Пловдив;
47. УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов “;
48. МЦ „ДЕРМА АКТ“ ЕООД – София;
49. ДКЦ „АВИС МЕДИКА“ ООД – София;
50. УМБАЛ „Света Екатерина “ ЕАД – София;
51. ДКАРЦ „Хил Клиник“ ЕАД – София;
52. МБАЛ „Света Ана“ – Варна;
53. СМДЛ „МЕДИСКЕН “ЕООД – Пловдив;
54. МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян;
55. МДЛ „Спектър“ ООД – София;
56. РЗОК – Сливен;
57. Посолство на Република Италия;
58. Институт пофизикохимия – БАН;
59. „Интерконсулт“ ЕООД – София;
60. „Пи Ви Консулт“ ООД – София;
61. „Телекабел“ АД – Пазарджик;
62. „Артекс Инженеринг“ АД – София;
63. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“АД – София;
64. НСА „Васил Левски “;
65. Резиденшъл Парк София;
66. НДК „Конгресен център“;
67. „Нестле България“ АД – София;
68. Оптико механичен завод ООД – София;
69. „Шейново Резидънс“ЕООД – София;
70. МДЛ“Русев“ – Центрове за Образна диагностика с Ядрено-магнитен резонанс в цялата страна;
71. ХОТЕЛИ, РЕСТОРАНТИ И ДРУГИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА, както и много други.

 

 Copyright © 2013 Apycom jQuery Menus