бг |  en 
logo

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ

ОСИГУРЯВАНИ ОТ ФИРМАТА

 

1. Измерване шум в околната и работна среда. Мониторинг на шум в жилищни сгради.
2. Измерване на импеданс на контура „фаза-защитен проводник“;
3. Измерване поредността на фазите за трифазна система;
4. Измерване на дефектно-токова защита с автоматични прекъсвачи;
5. Измерване съпротивление на заземителни и мълниезащитни инсталации;
6. Измерване съпротивление на изолация на захранващи кабели;
7. Измерване на изкуствено осветление, в т.ч. аварийно и евакуационно осветление;
8. Измерване на микроклимат в помещения;Метеостанция-валежи, температура, посока и скорост на вятъра, роза на ветровете, прогнози;
9. Измерване на климатични и вентилационни инсталации;
10. Измерване концентрация на аеройони във въздуха;
11. Измерване на концентрацията на Радон във въздуха;
12. Измерване на концентрация на кислород във въздуха;
13. Измерване ултравиолетово излъчване и защитен фактор на слънчеви очила;
14. Измерване мощността на светлинния поток от слънцето върху единица площ- за фотоволтаици и термопанели; - електроинсталации в сгради и фотоволтаични централи
17. Проектиране в част „Електро“ - - електроинсталации в сгради и фотоволтаични централи;
18. Измерване на електромагнитни полета /ЕМП/:

-излъчвани от открити или закрити разпределителни у-ва;
-излъчвани от базови станции на мобилни оператори;
-излъчвани от далекопроводи високо напрежение;
-излъчвани от компютри, смарт телефони, рутери, видеодисплей,телевизори и терминали;
-излъчвани от радари, физиотерапевтична,козметична и друга излъчваща ЕМП апаратура;
- излъчвани от апарати за образна диагностика - ЯМР;Компютърна томогрофия;
- измерване на постоянно магнитно поле, както и геопатогенни полета по класически и радиестезични методи;
- измерване на микровълново поле от микровълнови печки и други източници;
- спектрален анализ на ЕМП / цени по договаряне с клиента /;

19. Измерване на вибрации в производствена и жилищна среда, мониторинг;
20. Разработка на иновативни технологии в областта на колоидните нано разтвори, горивни клетки, и друга специална електроника;
21. Изследване с термовизионна камера на течове във В и К мрежи в жилища, офиси и т.н., както и обследване на дограми на помещения за топлоутечки от гледна точка подобряване на енергиината ефективност при отопление на помещения с различно предназначение;
22. Изследване с дрон от „птичи поглед“ на сгради, инсталации, монтирани антени, мълниезащитни приемници с изпреварващо действие и други съоръжения на височина до 100 метра, считано от кота „0“.

 

 Copyright © 2013 Apycom jQuery Menus